Interim directeur

Wat ik voor u kan doen

DE EERSTE DAGEN

Een school met een nieuwe interim-directeur, dat is natuurlijk even wennen. Van beide kanten. Je wilt dat alles door gaat zoals altijd. Dat er nog steeds snel beslissingen genomen kunnen worden wanneer dat noodzakelijk is. Om te weten wat er speelt, ga ik meteen in overleg met de OR en de MR. Ik ga ook zo snel mogelijk de klassen in voor korte bezoeken. Kortom: alle antennes gaan uit om de school te ervaren en te leren kennen. Gelukkig krijg ik door mijn ervaring en op gevoel snel een beeld van een school. Zo weet ik al gauw waar de school staat en wat er nodig is.

COMMUNICATIE

Goede communicatie is van groot belang voor elke school. Daarom zorg ik voor zichtbaarheid en duidelijkheid. Ik ben zichtbaar op de dagen dat ik op de school ben, voor ouders, kinderen en collega’s. Ik maak duidelijk wanneer ik op school ben. Wanneer ik aanspreekbaar ben. Wie in welke vergadering wordt verwacht en wat ik wel of niet oppak. Ik merk dat deze duidelijkheid veel rust brengt in een school, wat ten goede komt aan de sfeer.

HET ONDERWIJS

Afhankelijk van de opdracht en het aantal dagen dat ik op een school werkzaam ben, kan ik meer of minder invloed uitoefenen op het onderwijsleerproces. Mijn specialisatie op het gebied van rekenen en het jonge kind is altijd van grote waarde. Mijn inhoudelijke kennis krijgt de school er als het ware gratis bij. Ik kom “vers” de school binnen en ben in staat om snel de context van de school te analyseren. Op basis van die analyse kunnen er knopen worden door gehakt en kan er een lijn worden uitgezet waar wel en niet aan gewerkt gaat worden. Indien gewenst stellen we met elkaar een plan van aanpak op, waarbij soms kleine veranderingen een groots effect hebben.

Wilt u graag meer weten of nader kennis maken? Neem dan gerust contact met mij op.

Marthe PostmaInterim directeur